vắc

Ảnh: TL.

Quyết định nêu rõ, điều chỉnh phân bổ vaccine phòng Covid-19 vaccine AstraZeneca tại Điểm 1 Điều 1 Quyết định số 2499/QĐ-BYT ngày 20/5/2021 của Bộ Y tế. Cụ thể: Số lượng vaccine sau khi điều chỉnh và phân bổ cho một số tỉnh, thành phố như sau:

các tỉnh

Số lượng vaccine còn lại sau khi điều chỉnh là 242.000 liều. Số vaccine điều chỉnh của 18 tỉnh, thành phố này sẽ được bổ sung vào đợt phân bổ gần nhất.

Cũng theo quyết định, phân bổ bổ sung 242.000 liều vaccine cho: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (KSBT) tỉnh Bắc Ninh:122.000 liều; Trung tâm KSBT tỉnh Bắc Giang 120.000 liều. Số lượng vaccine sau khi phân bổ bổ sung của Trung tâm KSBT tỉnh Bắc Ninh là 150.000 liều; Trung tâm KSBT tỉnh Bắc Giang là 150.000 liều.

Bộ Y tế chỉ đạo Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang chỉ đạo trung tâm KSBT tiếp nhận, bảo quản và tổ chức triển khai tiêm vắc xin được phân bổ theo Khoản 2 Điều 1 cho các đối tượng theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 của Chính phủ trên địa bàn và tiêm cho các đối tượng nguy cơ là công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Dự án tiêm chủng mở rộng miền Bắc thực hiện phân bổ vaccine cho các địa phương, đơn vị theo danh sách tại Điều 1 để tổ chức triển khai tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 theo quy định./.

Văn Nam