Bộ Y tế chú trọng các giải pháp quản lý thị trường thuốc điều trị Covid-19 100.000 lọ thuốc Remdesivir điều trị Covid-19 đã về Việt Nam Phát hiện đường dây buôn lậu thuốc tân dược điều trị Covid-19

Việc dùng thuốc dựa trên nguyên tắc nếu thuốc chưa được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo sử dụng, cấp phép lưu hành, cấp phép sử dụng khẩn cấp tại bất kỳ nước nào trên thế giới, việc sử dụng phải tuân thủ các quy định về thử nghiệm lâm sàng của Bộ Y tế.

Bộ Y tế đưa thuốc Molnupiravir vào phác đồ điều trị Covid-19
Thuốc Molnupiravir được đưa vào phác đồ điều trị Covid-19. Ảnh: TL.

Nếu đã được WHO khuyến cáo sử dụng hoặc được cấp phép lưu hành, cấp phép sử dụng khẩn cấp tại ít nhất một nước trên thế giới, có thể được chỉ định điều trị theo diễn biến bệnh lý của người bệnh.

Trong đó, với thuốc kháng virus, Bộ Y tế đã bổ sung thuốc Molnupiravir 400 mg bên cạnh Remdesivir, Favipiravir... Molnupiravir 400 mg liều dùng theo thuyết minh đề cương thử nghiệm lâm sàng đã được phê duyệt. Molnupiravir là dạng viên uống, nên người bệnh dễ dàng điều trị tại nhà đối với người lớn mắc Covid-19 triệu chứng nhẹ và trung bình./.