Để công tác khám sức khỏe trên toàn quốc được triển khai chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm đánh giá đúng tình trạng sức khỏe của đối tượng, Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc bệnh viên trực thuộc Bộ Y tế, y tế các bộ, ngành nghiêm túc thực hiện việc tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động khám sức khỏe tại các cơ sở khám chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý.

Các đơn vị cần nghiêm túc thực hiện các văn bản của Bộ Y tế liên quan đến lĩnh vực khám sức khỏe cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài cũng như việc quản lý công tác khám sức khỏe.

Người đứng đầu các cơ sở y tế nói trên cần phối hợp với cơ quan báo chí, chính quyền địa phương, lực lượng công an trên địa bàn để ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp cố ý làm trái quy định của pháp luật trong hoạt động khám chữa bệnh nói chung và khám sức khỏe nói riêng.

Theo VGP