vắc

Ảnh: TL.

Căn cứ đề xuất của Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc đối với vắc-xin, sinh phẩm tại cuộc họp ngày 4/7/2021 về dữ liệu chất lượng, an toàn và hiệu quả của vắc-xin do Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) cung cấp, Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện vắc-xin cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định tại Điều 67 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược.

Cụ thể, tên vắc-xin: Covid-19 Vaccine Janssen; thành phần hoạt chất, nồng độ/hàm lượng: mỗi liều 0,5ml chứa Adenovirus chủng 26 được mã hóa glycoprotein cầu gai của SARS-CoV-2 (Ad26.COV2-S), lượng không nhỏ hơn 8,92 log10 đơn vị nhiễm khuẩn (Inf.U); dạng bào chế: hỗn dịch tiêm.

Quy cách đóng gói: hộp chứa 10 lọ, mỗi lọ đa liều 2,5ml chứa 5 liều; tên cơ sở sản xuất - nước sản xuất: Janssen Pharmaceutica NV - Bỉ và Janssen Biologics B.V - Hà Lan.

Cơ sở sản xuất vắc-xin Covid-19 Janssen khác có thể được thay đổi căn cứ vào khả năng cung cấp vắc-xin tại thời điểm cơ sở nhập khẩu nộp hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu vắc-xin, theo quy định tại Điều 67 Nghị định 54/2017/NĐ-CP.

Tên cơ sở đề nghị phê duyệt vắc-xin: Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam).

Bộ Y tế yêu cầu Cục Quản lý dược có trách nhiệm cấp phép nhập khẩu vắc-xin Covid-19 Janssen theo quy định; thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý nhập khẩu, quản lý chất lượng vắc-xin nhập khẩu.

Cục Khoa học công nghệ và đào tạo có trách nhiệm lựa chọn đơn vị có đủ điều kiện đánh giá tính an toàn, hiệu quả của vắc-xin trên cơ sở ý kiến tư vấn của Hội đồng tư vấn sử dụng vắc-xin, sinh phẩm y tế của Bộ Y tế trong quá trình sử dụng.

Hướng dẫn, chỉ đạo đơn vị có đủ điều kiện tổ chức thực hiện việc đánh giá tính an toàn, hiệu quả của vắc-xin Covid-19 Janssen trên cơ sở ý kiến tư vấn của Hội đồng tư vấn sử dụng vắc-xin, sinh phẩm y tế của Bộ Y tế trong quá trình sử dụng.

Cục Y tế Dự phòng thực hiện các trách nhiệm liên quan đến tiêm chủng vắc-xin Covid-19 Janssen, được quy định tại Quyết định số 1464/QĐ-BYT về việc ban hành hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc-xin phòng Covid-19 và Quyết định số 1467/QĐ-BYT về việc phê duyệt kế hoạch tiêm vắc-xin phòng Covid-19 giai đoạn 2021 - 2022.

Viện Kiểm định quốc gia vắc-xin và sinh phẩm y tế có trách nhiệm tiến hành kiểm định và cấp Giấy chứng nhận xuất xưởng lô vắc-xin Covid-19 Janssen trước khi đưa ra sử dụng.

Như vậy, đến nay đã có 6 loại vắc-xin được Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gồm: Astra Zeneca; Sputnik; Pfizer; Vero Cell; Spikevax (Tên khác là: Covid-19 Vaccine Moderna) và Covid-19 Janssen./.

Văn Nam