bệnh

Ảnh minh họa. Văn Nam.

Ngày 6/3, Bộ Y tế có công văn gửi Bệnh viện (BV) Bạch Mai về giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu tại BV Bạch Mai. Bộ Y tế cho biết, đã nhận được công văn của BV Bạch Mai về việc ban hành tạm thời giá khám bệnh theo yêu cầu và giá giường dịch vụ (mỗi loại có 4 mức giá).

Tuy nhiên, Bộ Y tế nêu rõ, ngày 27/1, Văn phòng Chính phủ có công văn số 655/VPCP thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá, về công tác điều hành giá năm 2021, trong đó đã chỉ đạo: Các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao tiếp tục thực hiện công tác quản lý, điều hành giá, kiểm soát lạm phát năm 2021 một cách thận trọng, linh hoạt và chủ động, tập trung vào việc hỗ trợ thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ vừa kiểm soát dịch bệnh, vừa phảt triển kinh tế.

Tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác dự báo, phân tích giá cả, cung cầu thị trường và nâng cao chất lượng xây dựng các kịch bản điều hành giá theo tháng/quý/năm để có phương án điều hành giá phù hợp từng giai đoạn, đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát. Trong đó, chú trọng việc đánh giá, tính toán, xây dựng kịch bản điều hành giá đối với các mặt hàng do Nhà nước quản lý.

Trường hợp xem xét điều chỉnh trong năm 2021 cần chủ động tính toán, đánh giá liều lượng và mức độ điều chỉnh cho phù hợp và báo cáo Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá cho ý kiến chỉ đạo kịp thời.

Theo Bộ Y tế, quy định tại điểm c khoản 3 Điều 19 của Luật Giá năm 2012 cho thấy, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh của Nhà nước là dịch vụ do Nhà nước quản lý giá (bao gồm giá khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu và giá khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế).

Ngoài ra, theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 19/5/2010 của Chính phủ về thí điểm tự chủ của 4 BV thuộc Bộ Y tế thì: Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế áp dụng theo giá dịch vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành.

Về giá dịch vụ y tế theo yêu cầu, Bộ Y tế ban hành khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tính đến các yếu tố chi phí hình thành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, có tích lũy trên cơ sở tham khảo giá của các BV tư nhân và các BV có vốn đầu tư ở nước ngoài tại Việt Nam.

BV được quyết định giá dịch vụ y tế đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu trong phạm vi khung giá do Bộ Y tế ban hành và thực hiện kê khai giá, niêm yết giá theo quy định của pháp luật về giá.

Như vậy, giá khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước phải áp dụng theo giá, khung giá do Bộ Y tế ban hành.

Bộ Y tế cũng cho biết, do diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 đang phức tạp, tác động không nhỏ đến đời sống của người dân, nên Bộ Y tế chưa ban hành thông tư quy định khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với các cơ sở y tế công lập, chưa báo cáo Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá cho ý kiến về việc điều chỉnh giá dịch vụ trong năm 2021 (kể cả giá dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu, giá dịch vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế).

Do đó, Bộ Y tế yêu cầu BV Bạch Mai không điều chỉnh tăng giá các dịch vụ khám, chữa bệnh tại BV, kể cả các dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu cho đến khi Bộ Y tế ban hành khung giá khám bệnh, chữa bệnh (bao gồm giá khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu)./.

Trước đó, BV Bạch Mai thông tin trên website của BV, ngày 24/2/2021, Hội đồng Quản lý của BV Bạch Mai đã thông qua nghị quyết về giá một số dịch vụ khám chữa bệnh tại BV Bạch Mai áp dụng từ ngày 1/4/2021.

Cụ thể, giá khám bệnh theo yêu cầu có 4 mức: Khám Giáo sư: 550.000 đồng; khám Phó giáo sư: 450.000 đồng; khám Tiến sĩ, BSCKII: 350.000 đồng; khám Thạc sĩ, BSCKI: 250.000 đồng.

Giá giường bệnh theo yêu cầu (đã bao gồm chi phí của gói chăm sóc toàn diện): Giường chăm sóc toàn diện - loại 1 (1 người/phòng): 2.300.000 đồng/người/ngày; giường chăm sóc toàn diện - loại 2 (2 người/phòng): 1.800.000 đồng/người/ngày; giường chăm sóc toàn diện - loại 3 (3-4 người/phòng): 1.390.000 đồng/người/ngày; giường chăm sóc toàn diện - loại 2.1 (phòng 2 người, trong đó có 1 người bệnh, sử dụng hết cả phòng): 3.300.000 đồng/người/ngày.

Riêng khoa Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ mới thành lập, trong giai đoạn đầu sẽ tạm thời áp theo giá của BV Trung ương quân đội 108, BV Đa khoa Xanh Pôn, BV Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh. Hết năm 2021, BV Bạch Mai sẽ xây dựng giá theo thực tế sử dụng của đơn vị.

Văn Nam