Trong đó, Bộ Y tế đề nghị Cục Y tế dự phòng chủ trì phối hợp với Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur và các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát các quy định, hướng dẫn liên quan đến tiêm chủng bao gồm: xây dựng kế hoạch, tổ chức tiêm chủng, đưa vaccine mới vào Chương trình Tiêm chủng mở rộng, củng cố hệ thống dây chuyền lạnh, báo cáo và giám sát phản ứng sau tiêm chủng... để tham mưu Bộ Y tế bổ sung, sửa đổi trong trường hợp cần thiết.

Bộ Y tế yêu cầu quản lý tiêm chủng, chất lượng vaccine, sinh phẩm y tế
Bộ Y tế yêu cầu quản lý tiêm chủng, chất lượng vaccine, sinh phẩm y tế. Ảnh: TL.

Các đơn vị chủ động thực hiện các nhiệm vụ được giao để đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời và đảm bảo chất lượng vaccine cho Chương trình Tiêm chủng mở rộng.

Đối với Cục Quản lý dược, Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế, Bộ Y tế đề nghị khẩn trương xây dựng, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Luật Dược sửa đổi, Luật thiết bị y tế và tham mưu Bộ Y tế triển khai xây dựng các văn bản hướng dẫn luật ngay sau khi luật được ban hành.

Đối với Viện Kiểm định Quốc gia Vaccine và Sinh phẩm y tế, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác giám sát, hậu kiểm chất lượng vaccine, sinh phẩm y tế và thiết bị y tế chẩn đoán in vitro hàng năm trên thị trường đã được Bộ Y tế phân công và thông báo cho các đơn vị liên quan về kết quả triển khai công tác giám sát hậu kiểm theo quy định của NRA…

Bộ Y tế đề nghị sở y tế tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan tổng hợp, báo cáo kết quả tiêm chủng bao gồm vaccine trong tiêm chủng mở rộng, vaccine tiêm chủng dịch vụ, cập nhật dữ liệu tiêm chủng cá nhân trên Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia.

Duy trì triển khai tiêm chủng thường xuyên hàng tháng cho các đối tượng thuộc Chương trình Tiêm chủng mở rộng và tăng cường tổ chức tiêm bù, tiêm vét cho trẻ là đối tượng tiêm chủng của năm 2023 chưa được tiêm chủng theo quy định để chủ động phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm mùa Đông - Xuân; cùng với đó, tiếp tục kiểm tra, giám sát cơ sở tiêm chủng công lập và ngoài công lập trên địa bàn quản lý.