phu thai

Sản phẩm hấp dưỡng tóc Wella.

Theo đó, Cục Quản lý Dược yêu cầu đình chỉ lưu hành thu hồi trên toàn quốc sản phẩm mỹ phẩm Wella Professional Enrich Moisturizing Conditioner For Dry and Damaged Hair Fine/Normal, có số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược cấp 114518/15/CBMP-QLD; Ngày tiếp nhận: 7/8/2015, do Công ty cổ phần Chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Phú Thái (Hà Nội) nhập khẩu. Sản phẩm trên do công ty Procter&Gamber Manufacturing Ltd (Thái Lan) sản xuất.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty cổ phần Chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Phú Thái phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng các sản phẩm trên. Đồng thời, cục cũng yêu cầu doanh nghiệp này tiến hành thu hồi toàn bộ các lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định, rà soát các sản phẩm mỹ phẩm đã nhập khẩu và kinh doanh; chỉ được đưa ra lưu thông trên thị trường các sản phẩm mỹ phẩm đáp ứng đúng quy định.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế Hà Nội kiểm tra, giám sát việc thu hồi sản phẩm vi phạm của Công ty Phú Thái./.

Tố Uyên