Cụ thể là các đồng chí: Lê Dương Quang, Thứ trưởng Bộ Công Thương (theo Quyết định số 833/QĐ-TTg); Bùi Hồng Lĩnh, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (theo Quyết định số 831/QĐ-TTg); Nguyễn Hữu Vũ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (theo Quyết định số 832/QĐ-TTg) và Đoàn Hùng Viện, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp (theo Quyết định số 1072/QĐ-TTg).

Các cán bộ có tên trên nghỉ hưu từ ngày 1/9/2014./.

Theo dangcongsan.vn