>> CLC, SHI, KSB thông báo lịch trả cổ tức

>> Chứng khoán: Trước giờ mở cửa tuần 47 (18-22/11)

* BSS: Cty CP Vicem Bao bì Bút Sơn (MCK:BSS) thông báo tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2012. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/11/2013. Tỷ lệ thực hiện: 12%/mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Thời gian thực hiện: 20/12/2013. Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại nơi mở tài khoản; Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Cty CP Bao bì Bút Sơn - Km2 đường Văn Cao, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định.

* SVC: Cty CP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (MCk:SVC) thông báo trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/11/2013. Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).Thời gian thực hiện: 20/12/2013. Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại nơi mở tài khoản; Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Cty Savico - 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1, TP.HCM.

* SDV: Cty CP Dịch vụ Sonadezi (MCK:SDV) thông báo lịch chi trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/11/2013. Tỷ lệ thanh toán: 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).Thời gian thanh toán: 26/12/2013. Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại nơi cổ đông mở tài khoản. Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai./.

Hồng Quyên