Báo cáo tại đại hội, lãnh đạo BVSC cho biết, năm 2022 có thể nói là một năm khó khăn với ngành chứng khoán, trong đó có nhiều công ty chứng khoán không hoàn thành kế hoạch kinh doanh.

Với BVSC, năm 2022, tổng doanh thu đạt 923,8 tỷ đồng, trong đó doanh thu thực hiện đạt 898,4 tỷ đồng, hoàn thành 99,8% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 213,7 tỷ đồng, hoàn thành 101,8% so với kế hoạch, giảm 8% so với năm 2021. Mặc dù vậy, đây là mức giảm thấp hơn nhiều so với mức sụt giảm chung của công ty chứng khoán, đồng thời cũng cao hơn khá nhiều so với kết quả kinh doanh của năm trước đại dịch Covid-19 của công ty (lợi nhuận sau thuế năm 2019 đạt 127,9 tỷ đồng).

Cũng tại đại hội năm nay, các cổ đông đã nhất trí thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2022 là 10%.

BVSC sẽ trả cổ tức bằng tiền 10% cho năm 2022 và 8% cho 2023
BVSC sẽ chi cổ tức bằng tiền mặt 10% từ nguồn lợi nhuận năm 2022.

Năm 2023, BVSC đặt mục tiêu doanh thu đạt 768,5 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế kế hoạch là 193,9 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Năm 2023, dự báo thị trường chứng khoán vẫn còn khó khăn, thanh khoản thị trường dự kiến giảm 30% so với 2022 sẽ ảnh hưởng lớn đến kế hoạch kinh doanh của Công ty, tuy nhiên, BVSC vẫn dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 8%.

Năm 2023, dự báo thị trường chứng khoán vẫn còn khó khăn, thanh khoản thị trường dự kiến giảm 30% so với 2022 sẽ ảnh hưởng lớn đến kế hoạch kinh doanh của công ty, tuy nhiên BVSC vẫn dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 8%.

Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của BVSC được lập trên cơ sở dự báo về điều kiện thị trường chứng khoán năm 2023 như sau: Chỉ số VN-Index bình quân dao động quanh mức 1.125 – 1.175 điểm, giá trị giao dịch bình quân phiên quanh mức 14.000 tỷ đồng/phiên, giảm 30% so với năm 2022.

Tại đại hội, lãnh đạo BVSC cho biết, quá trình chuyển đổi số là một phần trọng tâm trong chiến lược hoạt động giai đoạn 2021 - 2025 cũng đạt được những kết quả tích cực trong năm 2022, với một loạt các dự án công nghệ thông tin hoàn tất trong năm tập trung vào phát triển sản phẩm và phát triển ứng dụng nâng cao hiệu quả trong công tác quản trị công ty.

Một điểm mới trong đại hội BVSC năm nay là việc cổ đông thông qua tờ trình của hội đồng quản trị về kế hoạch sử dụng Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ của công ty./.