Theo đó, trong 2 tháng đầu năm, toàn ngành BHXH đã tiếp tục chủ động, tích cực phối hợp với các bộ, ngành liên quan trong việc tham gia xây dựng, sửa đổi các dự thảo luật, văn bản quan trọng liên quan đến việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Cả nước có trên 17,427 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội
Tuyên truyền chính sách tới các tiểu thương tại Hà Nội. Ảnh: BHXH Hà Nội

Công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các hoạt động của ngành tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác thu, thanh tra, kiểm tra, truyền thông, giải quyết chế độ chính sách đạt nhiều kết quả tích cực.

Về các chỉ tiêu chủ yếu, báo cáo của BHXH Việt Nam cho biết, ước đến hết ngày 28/2, toàn quốc có trên 17,427 triệu người tham gia BHXH, tăng hơn 1,06 triệu người so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc là 15,968 triệu người, tăng 863,4 nghìn người; số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là 1,459 triệu người, tăng 204,8 nghìn người. Về số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, toàn quốc có 14,26 triệu người; tăng 855 nghìn người so với cùng kì năm 2022. Số người tham gia bảo hiểm y tế là 90,474 triệu người; tăng 5,654 triệu người so với cùng kì năm 2022.

Tổng số thu BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 2 tháng đầu năm đạt 57.805 tỷ đồng; tăng 3.059 tỷ đồng so với cùng kì năm 2022.

Theo Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh, đây là nỗ lực rất lớn của toàn ngành trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, áp lực. Kết quả đạt được đã thể hiện trách nhiệm, tâm huyết, quyết liệt, vào cuộc ngay từ những ngày, tháng đầu tiên của năm 2023 với nhiều giải pháp cụ thể của toàn ngành trong thực hiện nhiệm vụ./.