Ngày 30/3, Bộ Y tế ban hành công văn gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, sở y tế các tỉnh, thành phố, cơ quan y tế các bộ, ngành và các bệnh viện thuộc trường đại học về việc thực hiện Nghị quyết số 30 và Nghị định số 07, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Các bệnh viện không để tình trạng người bệnh phải đi mua thuốc, vật tư ở ngoài
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện không để còn tình trạng người bệnh phải đi mua thuốc, vật tư ở ngoài. Ảnh: TL.

Bộ Y tế cho biết, trong thời gian qua, một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gặp khó khăn trong việc cung ứng thuốc, vật tư y tế cho người bệnh.

Để khắc phục tình trạng trên, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 30 về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế và Nghị định số 07 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế.

Để tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng lượng khám, chữa bệnh hướng tới sự hài lòng của người bệnh, Bộ Y tế yêu cầu thủ trưởng các đơn vị khẩn trương tổ chức triển khai Nghị quyết số 30 về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế, Nghị định số 07 về quản lý trang thiết bị y tế và các văn bản sửa đổi liên quan để sớm khắc phục triệt để tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế.

Các đơn vị tiếp tục rà soát các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 30 và Nghị định số 07, báo cáo về Bộ Y tế để kịp thời giải quyết.

Đồng thời rà soát, sử dụng các thuốc, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế... sẵn có tại bệnh viện và tại các khoa, phòng, trung tâm thuộc bệnh viện để đảm bảo quyền lợi của người bệnh, người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế.

Ngoài ra, các đơn vị tăng cường triển khai thực hiện tiêu chí quản lý chất lượng bệnh viện và đẩy mạnh khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế.

Tại cuộc họp với lãnh đạo Bộ Y tế ngày 21/3, đại diện lãnh đạo các bệnh viện đầu ngành như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện K, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện E… đều khẳng định, ngay sau khi Nghị định 07 và Nghị quyết 30 của Chính phủ được ban hành đã tháo gỡ được nhiều 'nút thắt', giải quyết được các vấn đề mua sắm, đấu thầu trang thiết bị của bệnh viện. Ngay khi được tháo gỡ, bệnh viện đã đẩy nhanh tiến độ đấu thầu, mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư, hoá chất.