Theo dự báo, để đạt được mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050, tổng vốn đầu tư trên toàn cầu vào lĩnh vực năng lượng cần đạt mức 5-7 nghìn tỷ USD/năm. Tuy nhiên, hiện nay thế giới chỉ đầu tư chưa đến 2 nghìn tỷ USD/năm cho quá trình chuyển đổi, còn rất thấp so với nguồn lực tài chính cần thiết để giúp thế giới đạt được các mục tiêu chung về khí hậu.

Cải thiện hỗ trợ tài chính có thể giúp tiết kiệm 50 nghìn tỷ USD cho quá trình thế giới khử carbon
70% khoản đầu tư xanh cần được rót vào các nền kinh tế đang phát triển từ nay đến năm 2030. Ảnh minh họa

Báo cáo chỉ ra thực trạng các dự án xanh hiện đang phải đối mặt với vấn đề không đủ vốn đầu tư và yêu cầu tỷ lệ hoàn vốn cao vì các nhà đầu tư tư nhân thường nhận định rằng đầu tư vào công nghệ xanh rủi ro hơn các khoản đầu tư khác.

Do đó, chính phủ các nước, các tổ chức tài chính và các nhà đầu tư cần chung tay giảm thiểu rủi ro của các dự án xanh thông qua việc phát triển các cơ chế hợp vốn phù hợp để huy động nguồn tài chính từ khu vực tư nhân, đồng thời giúp đạt được mục tiêu về tăng trưởng kinh tế và trung hòa khí hậu - đặc biệt là ở các nền kinh tế mới nổi.

Để giành chiến thắng trong cuộc đua đến mức phát thải ròng bằng không, thế giới phải đầu tư một cách sáng suốt và xác định các lĩnh vực cắt giảm chi phí. Ví dụ, để đạt được mục tiêu mức phát thải ròng bằng không, 70% khoản đầu tư xanh cần được rót vào các nền kinh tế đang phát triển từ nay đến năm 2030 khi các quốc gia này tìm kiếm công nghệ và cơ sở hạ tầng mới, bền vững... Cải thiện hỗ trợ tài chính có thể giúp tiết kiệm 50 nghìn tỷ USD cho quá trình thế giới khử carbon.

Ông Hans-Juergen Walter - Lãnh đạo phụ trách Phát triển bền vững và quản trị biến đổi khí hậu cho ngành dịch vụ tài chính của Deloitte toàn cầu khẳng định: “Để giảm bớt gánh nặng tài chính cho Nam bán cầu, chính phủ các nước, các tổ chức tài chính và các tổ chức quốc tế cần có những hỗ trợ tài chính ưu đãi - như một khoản vay với các điều kiện ưu đãi tốt hơn so với những khoản vay thông thường trên thị trường - thông qua các cơ cấu tài chính đổi mới để huy động nguồn vốn tư nhân cho những hành động vì khí hậu. Các tổ chức tài chính lớn, chẳng hạn như ngân hàng phát triển và các quỹ đa phương, đóng vai trò then chốt trong bối cảnh này”.

Báo cáo chỉ ra rằng, việc cải thiện cơ cấu nguồn vốn và cách thức phân bổ tài chính có thể giúp các nền kinh tế đang phát triển cắt giảm 40% chi phí cần thiết cho quá trình chuyển đổi tiến tới phát thải ròng bằng không. Chính phủ các nước, các nhà đầu tư và các tổ chức tài chính nên hợp tác để phát triển các cơ chế và công cụ có thể giảm thiểu rủi ro và khơi thông nguồn vốn từ khu vực tư nhân với chi phí hấp dẫn. Đồng thời, cần có các sáng kiến về chính sách và quy định để giúp củng cố cơ cấu vốn đầu tư quốc tế hiện nay.