Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có thông báo về việc nhà đầu tư tham gia đầu tư, kinh doanh trên các sàn chứng khoán không phải do Sở Giao dịch chứng khoán (GDCK) Việt Nam và công ty con tổ chức, vận hành.

Cảnh báo nhà đầu tư tham gia các sàn chứng khoán không được pháp luật chứng khoán thừa nhận
UBCKNN không quản lý, giám sát các công ty chứng khoán hoặc các tổ chức kinh doanh, vận hành các sàn giao dịch chứng khoán mà không được UBCKNN cấp phép hoạt động.

Thông tin từ UBCKNN cho biết, qua phản ánh trên một số phương tiện thông tin đại chúng và phản ánh của nhà đầu tư, thời gian qua có hiện tượng một số tổ chức, cá nhân kêu gọi, mời chào nhà đầu tư tham gia giao dịch chứng khoán thông qua sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, chứng khoán phái sinh quốc tế, chứng khoán ảo,… hoặc công ty trung gian có kết nối với các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế. Trong đó, có những công ty sử dụng tên công ty chứng khoán để giao dịch, kinh doanh, đầu tư chứng khoán khi chưa được UBCKNN cấp phép.

Điều đó đã gây hiểu nhầm cho các nhà đầu tư đây là các sàn giao dịch chứng khoán và công ty chứng khoán được hoạt động hợp pháp và thuộc sự quản lý, giám sát của UBCKNN.

Về vấn đề này, UBCKNN thông tin, theo quy định của pháp luật chứng khoán, chỉ có Sở GDCK Việt Nam (VNX) và công ty con là Sở GDCK Hà Nội (HNX) và Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HOSE) được tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán ở Việt Nam.

Do đó, ngoài VNX, HNX, HOSE, không tổ chức, cá nhân nào được phép tổ chức và vận hành thị trường chứng khoán.

Các loại chứng khoán được phép giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam được pháp luật về chứng khoán quy định phải đáp ứng các điều kiện về niêm yết và đăng ký giao dịch và được sở GDCK chấp thuận trước khi được đưa vào giao dịch.

Đồng thời, UBCKNN cấp phép hoạt động cho các công ty chứng khoán đáp ứng được các điều kiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. UBCKNN không quản lý, giám sát các công ty chứng khoán hoặc các tổ chức kinh doanh, vận hành các sàn giao dịch chứng khoán mà không được UBCKNN cấp phép hoạt động.

Do vậy, “UBCKNN khuyến cáo nhà đầu tư cần cảnh giác và tìm hiểu kỹ thông tin khi được mời tham gia đầu tư vào các loại chứng khoán thông qua các sàn giao dịch chứng khoán và tổ chức trung gian không được pháp luật chứng khoán quy định hoặc thừa nhận, để hạn chế những tổn thất có thể xảy ra” – thông báo của UBCKNN nhấn mạnh./.