cảnh

Ảnh: TL.

Bộ Y tế cho biết, vừa phát hiện trang thông tin https:// www.miniboon.vn mạo danh Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế https://www.moh.gov.vn.

Bộ Y tế xin thông báo: Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế chỉ tồn tại duy nhất tại địa chỉ: https://www.moh.gov.vn. Bản quyền thuộc về Bộ Y tế.

Bộ Y tế khuyến nghị người dân và doanh nghiệp cảnh giác để không bị lừa đảo bởi thông tin trên trang giả mạo này./.

Văn Nam