Bộ Tài chính cho biết đã thực hiện rà soát danh mục ngành nghề, hàng hóa dịch vụ cấm đầu tư, kinh doanh và danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và theo yêu cầu của Ủy ban Kinh tế.

Kết quả rà soát cho thấy, không có ngành nghề, lĩnh vực cấm đầu tư, kinh doanh trong phạm vi chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Có 20 ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong phạm vi chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Có 05 lĩnh vực đầu tư có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài trong phạm vi chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cho biết đang nghiên cứu trình Chính phủ để ban hành các Nghị định về một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Cụ thể, dự kiến sẽ bổ sung 03 ngành nghề kinh doanh có điều kiện, gồm: kinh doanh dịch vụ định mức tín nhiệm, kinh doanh casino, kinh doanh đặt cược./.

N.P