Quyết định xử phạt nêu rõ, CDG bị phạt 70 triệu đồng, do không công bố thông tin theo quy định pháp luật. Công ty không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, hệ thống công bố thông tin của UBCKNN đối với giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ báo cáo tài chính năm 2019; công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, hệ thống công bố thông tin của UBCKNN đối với nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Mức phạt được đưa ra theo quy định tại Nghị định số 108/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán./.

Hồng Quyên