Quyết định xử phạt nêu rõ, Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex bị phạt 300 triệu đồng do niêm yết chứng khoán quá thời hạn trên 12 tháng.

Bên cạnh đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng ban hành quyết định xử phạt 70 triệu đồng với Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam – Công ty cổ phần (mã Ck: VLC) do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Theo đó, VLC đã công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/NQ-CN-HĐQT ngày 28/12/2019 về việc thay đổi nhân sự; nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2021/VLC/NQ-HĐQT ngày 04/01/2021 về bổ nhiệm quyền Kế toán trưởng kèm theo Bản cung cấp thông tin của Kế toán trưởng ngày 04/01/2021; giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán thay đổi trên 10% so với Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán…/.