khoang cach

Các chuyên gia tham dự hội thảo

Đây là thông tin vừa được công bố tại hội thảo công bố chiến dịch thu hẹp khoảng cách tại Việt Nam do Oxfam tổ chức, ngày 12/11.

Nghiên cứu của Oxfam cho thấy, hiện nay mức độ thay đổi khoảng cách về thu nhập giữa nhóm giàu nhất và nghèo nhất ở Việt Nam khá lớn. Cụ thể, người giàu nhất Việt Nam có thu nhập trong một ngày cao hơn thu nhập của người nghèo nhất Việt Nam trong 10 năm.

Trong một giờ, người giàu nhất Việt Nam có thu nhập nguồn tài sản cao hơn gần 5.000 lần thu nhập của nhóm 10% nghèo nhất Việt Nam chi hàng ngày cho các nhu cầu thiết yếu. Thu nhập trong một năm của nhóm 210 người siêu giàu ở Việt Nam dư sức để đưa 3,2 triệu người thoát nghèo chấm dứt nghèo cùng cực trên cả nước.

Bất bình đẳng kinh tế, việc không được tiếp cận với các dịch vụ công như y tế và giáo dục do thu nhập thấp và bị phân biệt đối xử đang làm kìm hãm sự tiến bộ của nhóm nghèo.

Bà Babeth Ngọc Hân Lefur, Giám đốc Quốc gia tổ chức Oxfam tại Việt Nam cho rằng, nghèo đói và bất bình đẳng không phải là vấn đề tất yếu. Thực tế, mô hình kinh tế của Việt Nam thời kỳ sau đổi mới đã rất thành công trong việc tạo ra mức tăng trưởng cao trong khi vẫn giúp phần lớn người dân Việt Nam thoát nghèo và có cuộc sống khá giả hơn.

Tuy nhiên, khung chính sách hiện hành chưa đủ để giải quyết các dạng bất bình đẳng đang ngày càng phổ biến trong xã hội Việt Nam như bất bình đẳng theo vùng, giữa các nhóm dân tộc, các dạng chênh lệch về tiếng nói và cơ hội. Để giảm khoảng cách giàu nghèo đang gia tăng nghiêm trọng hiện nay, Việt Nam cần thực hiện ngay các chính sách tiến bộ về quản trị nhà nước, chi tiêu công dịch vụ công, quyền của người lao động và sự tham gia của người dân.

“Để ngăn chặn nghèo và giảm nghèo hơn nữa Chính phủ cần nhìn nhận tất cả các dạng bất bình đẳng về kinh tế và cơ hội đang gia tăng tại Việt Nam để có các chính sách giảm bất bình đẳng, nếu không những người nghèo nhất và những người thiệt thòi sẽ không được hưởng lợi từ thành quả phát triển”, bà Lefur cho biết.

Trong khi đó, ông Nguyễn Hoàng Mai, Phó chủ nhiệm Uỷ ban các vấn đề xã hội của Quốc hội khẳng định, đây cũng là vấn đề được Quốc hội rất quan tâm, đặc biệt là vấn đề giảm nghèo. Theo đó, Quốc hội đã đưa ra những chính sách kinh tế vĩ mô rất lớn, gần đây nhất là quyết tỷ lệ ngân sách của các địa phương, trong đó địa phương bị cắt giảm nhiều nhất là thành phố Hồ Chí Minh. “Điều này cho thấy Đảng và nhà nước rất quan tâm đến vấn đề khoảng cách giữa các khu vực, đây là biện pháp rõ ràng nhất minh chứng cho quyết sách của nhà nước để giảm tải sự khác biệt”, ông Mai nhấn mạnh.

Theo ông Mai, các chính sách cũng cần được thiết kế làm sao để tất cả mọi người đều được đảm bảo các dịch vụ, đặc biệt là thực hiện xã hội hóa các dịch vụ công./.

Mai Đan