Theo đó, UBND TP.Hà Nội cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hà Nội trong tháng 4/2015 tăng 0,2% so với tháng 3/2015 và tăng 0,74% so cùng kỳ. Đây là tháng thứ hai liên tiếp chỉ số giá tiêu dùng tăng (tháng 3 tăng 0,38%), do trong thời gian vừa qua giá xăng dầu đã được điểu chỉnh tăng từ 11/3 (ngày 26/3 giá dầu hỏa có giảm nhưng mức giảm không đáng kể so với mức tăng) đã làm cho hai nhóm hàng giao thông và nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt, vật liệu xây dựng tăng lần lượt là 2,5% và 1,84%.

Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tăng 4,6% so với tháng trước và tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, trong 4 tháng đầu năm, tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn Thành phố đã có nhưng chuyến biến và đạt được kết quả tích cực. Tính chung 4 tháng, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2014.

Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý ước đạt 1.723 tỷ đồng, tăng 13,1% so với tháng trước và bằng 96,9% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2015, vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước ước đạt 5.803 tỷ đồng, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm trước và bằng 28,8% so với kế hoạch vốn được giao năm 2015.

Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán ra và doanh thu dịch vụ ước đạt 147.611 tỷ đồng, tăng 0,5% so với tháng trước và tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tổng mức bán lẻ ước đạt 34.543 tỷ đồng, tăng 0,7% so với tháng trước và 8,9% so cùng kỳ.

Kim ngạch xuất khẩu tháng 4/2015 ước đạt 883 triệu USD, bằng 99,1% so với tháng trước và 93,6% so với cùng kỳ năm trước; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 1.933 triệu USD, tăng 2,8% so với tháng trước và bằng 94,5% so với cùng kỳ.

Nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng tên địa bàn Thành phố tiếp tục có mức tăng trưởng khả quan, ước đạt 1.257 nghìn tỷ đồng (trong đó, vốn huy động từ 12 tháng trở lên chiếm 30,5%), tăng 0,9% so với tháng trước. Tín dụng ngân hàng vẫn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá từ cuối năm 2014. Tổng dư nợ trên địa bàn Thành phố tháng 4/2015 ước đạt 1.077 nghìn tỷ đồng, tăng 0,8% so với tháng trước. Điều này cho thấy khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế đã có sự cải thiện./.

H.C