APEC - Peru

Bộ Tài chính đã chủ trì thành công Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng trung ương vào tháng 2/2017 tại Nha Trang

Với vai trò chủ trì Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC 2017, cho đến nay Bộ Tài chính đã hoàn thành những nhiệm vụ quan trọng để chuẩn bị và tổ chức tốt hội nghị. Trước thềm hội nghị này, phóng viên TBTCVN đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Nhữ Thăng, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Tài chính) về chủ đề này.

PV: Xin ông cho biết một số nội dung cơ bản của Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2017 cũng như công tác chuẩn bị cho hội nghị?

Ông Vũ Nhữ Thăng: Năm 2017, Việt Nam được vinh dự đảm nhiệm vai trò chủ nhà Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Bộ Tài chính được giao chủ trì Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC 2017. Cho đến nay, Bộ Tài chính đã hoàn thành được những nhiệm vụ quan trọng như: Chủ trì thành công Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng trung ương (FCBDM) tháng 2 tại Nha Trang; chủ trì thành công Hội nghị Quan chức Tài chính Cao cấp (SFOM) tháng 5 tại Ninh Bình; phối hợp với các đối tác quốc tế tổ chức nhiều hội thảo quốc tế về các chủ đề ưu tiên, được các đối tác và các thành viên APEC đánh giá cao.

Dự kiến, tham dự FMM và các hội nghị liên quan sẽ có khoảng 300 đại biểu quốc tế và trong nước, trong đó bao gồm các bộ trưởng tài chính, lãnh đạo cơ quan tài chính và lãnh đạo ngân hàng trung ương của 21 nền kinh tế thành viên trong khu vực, lãnh đạo cấp cao của các tổ chức tài chính quốc tế như Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WBG), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD).

Ông Vũ Nhữ Thăng
Ông Vũ Nhữ Thăng

Tại hội nghị, các bộ trưởng tài chính sẽ thảo luận về tình hình kinh tế và tài chính vĩ mô toàn cầu và khu vực; xem xét kết quả tiến trình hợp tác tài chính về 4 chủ đề ưu tiên trong năm, cập nhật tình hình triển khai Kế hoạch Hành động Cebu và thảo luận các vấn đề quan tâm khác. Bên cạnh đó, các bộ trưởng sẽ có phiên đối thoại với Hội đồng Tư vấn Doanh nghiệp APEC (ABAC) và lãnh đạo cao cấp một số doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong khu vực. Bên lề hội nghị, các bộ trưởng sẽ có phiên họp kín để thảo luận riêng về các vấn đề quan tâm.

Trên cơ sở định hướng chủ đề quốc gia APEC 2017 “Tạo thêm động lực mới, cùng vun đắp tương lai”, tại Hội nghị FCBDM tháng 2/2017, các thứ trưởng và phó thống đốc đã thống nhất 4 chủ đề ưu tiên hợp tác trong năm 2017, bao gồm: Đầu tư dài hạn cho cơ sở hạ tầng; xói mòn cơ sở thuế và dịch chuyển lợi nhuận; tài chính và bảo hiểm rủi ro thiên tai; và tài chính bao trùm.

PV: Xin ông cho biết cụ thể hơn về 4 chủ đề ưu tiên hợp tác này?

Ông Vũ Nhữ Thăng: Về đầu tư dài hạn cho cơ sở hạ tầng, chủ đề tập trung vào giải quyết các vấn đề nhằm huy động nguồn vốn dài hạn của khu vực tư nhân cho các dự án cơ sở hạ tầng, đặc biệt là cơ chế đảm bảo lợi ích và giảm thiểu rủi ro cho các nhà đầu tư tư nhân khi tham gia vào dự án PPP (hợp tác công tư). Kinh nghiệm của các tổ chức quốc tế và các nền kinh tế trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến các dự án PPP, đặc biệt là vấn đề chia sẻ rủi ro giữa nhà nước và nhà đầu tư tư nhân là một trong các chủ đề đã được thảo luận sôi nổi tại FCBDM, SFOM và Hội thảo về Đầu tư dài hạn cho cơ sở hạ tầng (tháng 5/2017). Các quan chức tài chính APEC cũng thảo luận với các đối tác quốc tế về những công cụ quản lý dự án hiệu quả và việc phối hợp đào tạo kỹ năng sử dụng các công cụ này cho các cán bộ quản lý dự án tại các nền kinh tế thành viên APEC.

Về chống xói mòn cơ sở thuế và chuyển dịch lợi nhuận, đây là vấn đề được nhiều nền kinh tế thành viên APEC đặc biệt quan tâm và được các tổ chức quốc tế, đặc biệt là OECD và WB hỗ trợ mạnh mẽ. Thông qua thảo luận tại Hội thảo về Kế hoạch hành động BEPS - kinh nghiệm triển khai tại các nền kinh tế APEC (tháng 2/2017), FCBDM và SFOM, các quan chức tài chính nhất trí cần tăng cường chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và các hoạt động đào tạo trong khu vực nhằm nâng cao nhận thức về BEPS và tham gia tích cực vào dự án BEPS của G20/OECD.

Về tài chính và bảo hiểm rủi ro thiên tai, chủ đề tập trung vào các giải pháp tài chính và bảo hiểm ứng phó với rủi ro thiên tai và bù đắp thiệt hại khi xảy ra thiên tai. Qua thảo luận tại Hội thảo về Chính sách tài chính và bảo hiểm ứng phó với rủi ro thiên tai (tháng 2/2017), FCBDM và SFOM, các quan chức tài chính APEC đã trao đổi về kinh nghiệm xây dựng chiến lược về tài chính ứng phó với rủi ro thiên tai ở cấp độ quốc gia và cấp độ địa phương, và chính sách quản lý rủi ro tài chính đối với tài sản công tại các nền kinh tế thành viên APEC, cũng như các hoạt động của Nhóm công tác APEC về Tài chính ứng phó với rủi ro thiên tai.

Về tài chính bao trùm, chủ đề ưu tiên tập trung thảo luận về phát triển thị trường tín dụng và các sản phẩm dịch vụ tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển nông nghiệp và nông thôn, hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững, tái cơ cấu và phát triển một nền nông nghiệp có chất lượng. Các quan chức tài chính cũng phối hợp với các đối tác quốc tế chia sẻ các báo cáo nghiên cứu nhằm thúc đẩy tài chính bao trùm trong khu vực APEC và triển khai các hoạt động hợp tác tăng cường chia sẻ thông tin tín dụng. Chủ đề tài chính bao trùm đã được thảo luận sôi nổi tại FCBDM, SFOM, Hội thảo về Thúc đẩy trao đổi thông tin tín dụng xuyên biên giới (tháng 5/2017), Diễn đàn APEC về tài chính bao trùm và Diễn đàn mạng lưới phát triển cơ sở hạ tầng tài chính (tháng 7/2017).

PV: Đối với Việt Nam, những chủ đề hợp tác này sẽ có ý nghĩa như thế nào, thưa ông?

Ông Vũ Nhữ Thăng: Chủ đề APEC năm 2017 là Tìm động lực mới, hướng tới tương lai. Trong đó, có 4 nội dung trụ cột liên quan đến phát triển nguồn lực tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, tạo kết nối trong cộng đồng APEC. Chính vì vậy, Bộ Tài chính Việt Nam đã lựa chọn 4 chủ đề trên để trao đổi và tăng cường hợp tác trong năm APEC 2017.

Đối với Việt Nam, đây cũng là những nội dung ưu tiên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng kinh tế - xã hội giai đoạn 2010 - 2020, bởi rất thiết thực với kinh tế Việt Nam.

Chẳng hạn, hiện Việt Nam đang có những đề án, nhiệm vụ tìm ra nguồn lực tài chính để phát triển cơ sở hạ tầng và đã có những mục tiêu thúc đẩy hợp tác giữa Nhà nước và tư nhân, đặc biệt là hạ tầng giao thông vận tải, hay các dự án về năng lượng xanh, sạch. Việt Nam cũng khẳng định rõ ưu tiên phát triển một nền kinh tế, nông nghiệp vững mạnh, người dân phải được hưởng lợi từ sự phát triển này.

Ngoài ra, có những nội dung khác liên quan đến chống xói mòn cơ sở thuế. Hiện Việt Nam đã tham gia ký kết 76 hiệp định tránh đánh thuế trùng và là thành viên thứ 100 của Diễn đàn hợp tác thực hiện BEPS. Trong tiến trình hội nhập, nguồn thu thuế có thể bị phân tán, bị xói mòn, Việt Nam chủ động đề xuất chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm của các nước đi trước để có lộ trình cải cách thuế phù hợp cũng như là hợp tác trong tránh đánh thuế trùng, đảm bảo thực hiện quyền đánh thuế của các nền kinh tế trong APEC. Đây sẽ là những bài học quý giúp Việt Nam tham khảo xây dựng chính sách, hướng tới phát triển trong dài hạn.

PV: Những kết quả thảo luận hợp tác trong 4 lĩnh vực này sẽ đóng góp như nào đối với thành công chung của Hội nghị Cấp cao APEC 2017, thưa ông?

Ông Vũ Nhữ Thăng: Kết quả hợp tác trong 4 lĩnh vực ưu tiên trên sẽ được báo cáo lên các bộ trưởng vào ngày 21/10/2017, trên cơ sở đó các bộ trưởng sẽ ra tuyên bố chung thể hiện quan điểm về các vấn đề liên quan đến hợp tác tài chính khu vực, các chủ đề hợp tác ưu tiên trong năm và định hướng của Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC trong thời gian tới.

Kết quả của Hội nghị FMM sẽ được báo cáo lên Ủy ban Quốc gia APEC 2017 để chuẩn bị nội dung cho Hội nghị Cấp cao APEC vào tháng 11/2017. Thành công của FMM sẽ đóng góp thiết thực vào kết quả của Hội nghị Cấp cao APEC năm 2017 cũng như thành công chung của Việt Nam trong Năm APEC 2017.

PV: Xin cảm ơn ông!

Hoàng Yến (thực hiện)