doanh nghiệp

Nhiều đối tượng doanh nghiệp thuộc diện được hưởng ưu đãi về thuế, phí. Ảnh: TL.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng dự thảo Nghị định theo trình tự, thủ tục rút gọn, trình Thủ tướng trước ngày 20/3/2021.

Trước đó, vào đầu năm 2020, để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, ngày 8/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP quy định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Nghị định đã gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất cho doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh chịu ảnh hưởng trực tiếp của dịch Covid-19.

Thời gian gia hạn là 5 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Theo Bộ Tài chính, triển khai thực hiện Nghị định số 41/2020/NĐ-CP có 128.619 doanh nghiệp và 56.268 hộ, cá nhân kinh doanh với tổng số thuế và tiền thuê đất được gia hạn là 67.234,6 tỷ đồng.

Qua đánh giá cho thấy, những chính sách nêu trên đã kịp thời tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, góp phần quan trọng nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, dự báo năm 2021 còn rất nhiều khó khăn, do đó, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ xây dựng nghị định về gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất trong năm 2021 cho nhiều đối tượng.

Theo Bộ Tài chính, dự kiến số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn trong thời gian tới khoảng 115.000 tỷ đồng./.

Minh Anh