thu phí

Ảnh minh họa. Văn Nam.

Cụ thể, Chính phủ yêu cầu UBND TP. Hồ Chí Minh khẩn trương triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng tại trạm thu phí đường Nguyễn Văn Linh để bảo đảm kết nối liên thông, đồng bộ với hệ thống thu phí điện tử không dừng trên cả nước theo đúng quy định tại Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với đó, UBND tỉnh Thái Bình cũng được giao xây dựng lộ trình cụ thể triển khai thu phí điện tử không dừng đối với trạm thu phí trên QL39B, đảm bảo có thể triển khai ngay công tác thu phí điện tử không dừng khi đủ điều kiện và hiệu quả đầu tư.

Trong thời gian chưa triển khai thu phí điện tử không dừng, Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Thái Bình giám sát chặt công tác thu phí, không để xảy ra tiêu cực, gây thất thoát tiền vốn.

Mới đây, trong văn bản báo cáo Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, đến nay hầu hết các trạm thu phí trên cả nước đã triển khai thu phí tự động không dừng theo tiến độ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với các trạm do địa phương quản lý có tổng số 16 địa phương, 39 trạm thu phí. Đến nay, đã có 27 trạm đã triển khai lắp đặt thiết bị, vận hành và kết nối với hệ thống thu phí không dừng do Bộ GTVT đầu tư.

Có 4 trạm thu phí các công trình cầu có quy mô nhỏ, xe ô tô qua các cầu không nhiều mà chủ yếu là mô tô 2 bánh, việc lắp đặt thu phí không dừng gặp nhiều khó khăn và không đảm bảo tính khả thi do UBND tỉnh Cà Mau quản lý không triển khai thực hiện theo chủ trương đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận. 5 trạm thu phí chưa đủ điều kiện triển khai thu phí không dừng do dự án BOT đang xây dựng, chưa thu phí.

Trong đó, 3 trạm thu phí (trạm thu phí QL39B tỉnh Thái Bình, trạm thu phí ĐT768 tỉnh Đồng Nai và trạm thu phí đường Nguyễn Văn Linh TP. Hồ Chí Minh) chưa triển khai đáp ứng tiến độ theo chỉ đạo. Đối với các trạm thu phí này, UBND TP. Hồ Chí Minh và UBND tỉnh Thái Bình đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin điều chỉnh thời hạn thực hiện và dừng triển khai thực hiện./.

Văn Nam-Trí Dũng