Chính sách trả lại hàng nhập khẩu khi chất lượng không đạt yêu cầu
PGS.TS Lê Xuân Trường- Trưởng khoa Thuế - Hải quan (Học viện Tài chính)

PGS.TS Lê Xuân Trường: Điểm a3, mục 6, Điều 1, Nghị định 18/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định “Người nộp thuế giao một phần hàng hóa nhập khẩu để thuê tổ chức, cá nhân khác trên lãnh thổ Việt Nam sản xuất, gia công lại toàn bộ các công đoạn của sản phẩm, sau đó nhận lại thành phẩm để xuất khẩu được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa đã nhập khẩu giao sản xuất, gia công lại”. Mấu chốt của quy định này là chỉ giao một phần chứ không phải toàn bộ hàng hóa nhập khẩu để thuê gia công lại. Như vậy, trường hợp doanh nghiệp của quý vị giao toàn bộ nguyên liệu đã nhập khẩu cho doanh nghiệp khác gia công sau đó nhận lại thành phẩm để xuất khẩu không thuộc diện được miễn thuế nhập khẩu.

Hỏi: Công ty chúng tôi sau khi nhập hàng về thì chất lượng hàng hóa không đạt yêu cầu nên công ty có nhu cầu xuất trả hàng lại cho bên đối tác nước ngoài có được không và hồ sơ hải quan xuất trả như thế nào? Chính sách thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu quy định thế nào?

PGS.TS Lê Xuân Trường: Về quy định, căn cứ khoản 1 Điều 48 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 được sửa đổi bổ sung tại khoản 21 điều 1 nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ quy định về thủ tục hải quan, giam sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất thì: Các hình thức tái xuất hàng hóa nhập khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan bao gồm: a) Tái xuất để trả cho khách hàng; b) Tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan.

Về hồ sơ hải quan gồm có: a) Tờ khai hàng hóa xuất khẩu; trường hợp Công ty xuất trả cho đối tác bên nước ngoài thì công ty có thể mở tờ khai tái xuất theo loại hình B13 (Xuất khẩu hàng đã nhập khẩu). b) Văn bản chấp nhận nhận lại hàng của chủ hàng nước ngoài (nếu hàng xuất khẩu trả lại cho chủ hàng bán lô hàng này): nộp 1 bản chụp.

Về chính sách thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, căn cứ điểm c khoản 1 Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định “Người nộp thuế đã nộp thuế. nhập khẩu nhưng hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu”.

Căn cứ khoản 2 Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định “Hàng hoá quy định tại các điểm a,b và c khoản 1 điều này được hoàn thuế khi chưa qua sử dụng, gia công chế biến".

Như vậy, trong trường hợp công ty đã nộp thuế nhập khẩu nhưng hàng hoá nhập khẩu phải tái xuất thì sẽ được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu nếu chưa qua sử dụng, gia công, chế biến tại Việt Nam.