Tây Ninh

Cán bộ Hải quan Tây Ninh hỗ trợ DN hoàn thiện thủ tục nhập khẩu. Ảnh: VP. HQ Tây Ninh

Cụ thể, căn cứ vào đề nghị của doanh nghiệp, xét báo cáo của Cục Hải quan Tây Ninh và đề nghị của Cục Giám sát quản lý về hải quan, Tổng cục Hải quan đã quyết định cho phép địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu Công ty Kinh doanh sản phẩm khí hoạt động trở lại.

Địa điểm tập kết kiểm tra hàng hóa của Công ty Kinh doanh sản phẩm khí có địa chỉ tại Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh được hoạt động trở lại từ 29/4/2021, chịu sự quản lý của Cục Hải quan Tây Ninh.

Việc quyết định nêu trên được Tổng cục Hải quan ban hành căn cứ Luật Hải quan, Nghị định 67/2020/NĐ-CP và Nghị định 68/2016/NĐ-CP và quy định điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan./.

Ngọc Linh