hiệp thương

Các đại biểu biểu quyết tại hội nghị.

Hội nghị biểu quyết thống nhất số lượng người đưa vào danh sách những người đủ điều kiện ứng cử đại biểu HĐND TP. Hà Nội, khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 là 160 người; không đưa vào danh sách 24 người có đơn xin rút ứng cử viên; không đưa vào danh sách 2 người có tín nhiệm nơi cư trú dưới 50%...

Sáng 17/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP. Hà Nội tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND TP. Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP. Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử TP. Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà.

Trước đó, tại hội nghị hiệp thương lần thứ hai của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội diễn ra vào ngày 18/3/2021, đã thống nhất danh sách sơ bộ 188 ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó có 185 người do cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu và 3 người tự ứng cử. Trên cơ sở tiêu chuẩn của đại biểu HĐND, cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu của cơ quan, tổ chức, đơn vị và kết quả lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, nơi công tác, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVI.

Từ ngày 21/3 - 13/4/2021 các xã, phường, thị trấn nơi có người ứng cử đại biểu HĐND cư trú và các cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi có người tự ứng cử công tác hoặc làm việc đã tiến hành tổ chức lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri.

Tính đến hết ngày 16/4, đã có 24 ứng cử viên nộp đơn xin rút hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND TP. Hà Nội, trong đó có 23 người được các cơ quan, tổ chức đơn vị giới thiệu ứng cử và 01 người tự ứng cử. Tổng số hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm là 182 hội nghị với tổng số cử tri tham dự là 15.174 người. Tổng số ý kiến cử tri phát biểu 1.003 ý kiến. Các hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi công tác hoặc nơi làm việc được tổ chức đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, đúng luật, đúng thành phần, tiến độ, thời gian, công bằng.

Như vậy, trong tổng số 188 người ứng cử đại biểu HĐND TP. Hà Nội có 24 người nộp đơn xin rút, 2 người có tín nhiệm cử tri nơi cư trú không đạt 50%, số còn lại là 162 người để lập danh sách lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND TP. Hà Nội.

Cụ thể, nữ 63 người, chiếm 38,89%; tái cử 53 người, chiếm 32,71%; dân tộc 4 người, chiếm 2,46%; tuổi trẻ (dưới 40) 35 người, chiếm 21,6%; ngoài đảng 23 người, chiếm 14,2%; đảng viên 139 người, chiếm 85,8%

Hội nghị biểu quyết thống nhất số lượng người đưa vào danh sách những người đủ điều kiện ứng cử đại biểu HĐND TP. Hà Nội, khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 160 người; không đưa vào danh sách 24 người có đơn xin rút ứng cử viên; không đưa vào danh sách 2 người có tín nhiệm nơi cư trú dưới 50%; danh sách 160 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND khóa XVI đều đạt tỉ lệ 100%, 2 người không đưa vào danh sách có tỉ lệ biểu quyết là là 80% và 74,54%./.

Theo Dangcongsan,vn