Thứ sáu 09/12/2022 03:38 | Hotline: 0965 199 586 | Email: thoibaotaichinh@mof.gov.vn
Thời tiết: Hà Nội 17°C
Ninh Bình 16°C
Quảng Ninh 16°C
Thừa Thiên Huế 22°C
Đà Nẵng 23°C
TP Hồ Chí Minh 28°C
VNI: 1,050.53 - 9.51 (0.91%)
KL: 916,987,609 (CP) GT: 15,450,758 (tỷ)
265 60 91 Đóng cửa
VN30: 1,062.73 - 15.15 (1.45%)
KL: 304,556,000 (CP) GT: 7,068,010 (tỷ)
20 1 9 Đóng cửa
HNX: 215.37 - 5.44 (2.59%)
KL: 106,957,504 (CP) GT: 1,457,769 (tỷ)
129 197 47 Đóng cửa
HN30: 366.99 - 14.72 (4.18%)
KL: 67,456,300 (CP) GT: 1,070,452 (tỷ)
12 6 4 Đóng cửa
UPCOM: 71.62 - 1.17 (1.67%)
KL: 38,926,179 (CP) GT: 441,686 (tỷ)
208 690 102 Đóng cửa
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đề nghị ngành Tài chính tập trung triển khai nhiệm vụ tháng cuối năm
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc tiếp Đại sứ Na Uy tại Việt Nam
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Bộ Tài chính sẽ hướng dẫn về phương pháp, nguyên tắc và phạm vi định giá
Luật Giá (sửa đổi) khắc phục các lỗ hổng trong chính sách quản lý về giá
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Hoàn thiện thể chế nhằm giải quyết những tồn tại, hạn chế
Thận trọng, đúng năng lực nền kinh tế
Đề xuất thống nhất một cơ quan quản lý mặt hàng xăng dầu để điều hành chủ động
Đề xuất kéo dài thời gian thí điểm cơ chế đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh
|< < 1 2 3 4 5 > >|