Thứ hai 20/05/2024 14:02 | Hotline: 0965 199 586 | Email: [email protected]
Thời tiết: Hà Nội 31°C
Ninh Bình 32°C
Quảng Ninh 29°C
Thừa Thiên Huế 27°C
TP Hồ Chí Minh 36°C
Đà Nẵng 33°C
VNI: 1,281.25 - 8.14 (0.64%)
KL: 901,352,223 (CP) GT: 21,249 (tỷ)
245 71 183 Đóng cửa
VN30: 1,315.63 - 5.48 (0.42%)
KL: 307,176,877 (CP) GT: 8,626 (tỷ)
20 1 9 Đóng cửa
HNX: 242.84 - 1.3 (0.54%)
KL: 87,372,906 (CP) GT: 1,688 (tỷ)
90 58 88 KL liên tục
HNX30: 534.62 - 1.6 (0.3%)
KL: 47,137,300 (CP) GT: 1,200 (tỷ)
15 4 11 Đóng cửa
UPCOM: 93.26 - 0.19 (0.2%)
KL: 46,322,822 (CP) GT: 970 (tỷ)
152 93 112 KL liên tục
Sửa Luật Thuế giá trị gia tăng hỗ trợ tốt hơn cho doanh nghiệp và cơ quan quản lý
Sửa Luật Thuế giá trị gia tăng để thúc đẩy 3 động lực tăng trưởng
Bổ sung quy định điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng
Dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi: Nhiều điểm mới, đột phá
Thu hẹp các hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng
Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng