Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp đại sứ các nước đến trình Quốc thư

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp nhận Quốc thư của Đại sứ Hà Lan Kees van Baar.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp đại sứ các nước đến trình Quốc thư

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Hà Lan Kees van Baar.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp đại sứ các nước đến trình Quốc thư

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà lưu niệm cho Đại sứ Hà Lan Kees van Baar.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp đại sứ các nước đến trình Quốc thư
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đại sứ Hà Lan Kees van Baar tại Lễ trình Quốc thư.

Chiều 19/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Australia Andrew John Lech Goledzinowski đến trình Quốc thư sang nhận nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp đại sứ các nước đến trình Quốc thư
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp nhận Quốc thư của Đại sứ Australia Andrew John Lech Goledzinowski.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp đại sứ các nước đến trình Quốc thư

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Australia Andrew John Lech Goledzinowski.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp đại sứ các nước đến trình Quốc thư

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh chung với Đại sứ Australia Andrew John Lech Goledzinowski.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp đại sứ các nước đến trình Quốc thư

Chiều 19/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hungary Tibor Baloghdi đến trình Quốc thư sang nhận nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp đại sứ các nước đến trình Quốc thư

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà lưu niệm cho Đại sứ Hungary Tibor Baloghdi.