Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 9/8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Toàn cảnh khai mạc phiên họp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Phiên họp cho ý kiến về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho danh mục dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư và bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương (đợt 3) và xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 7/2022.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Các đại biểu dự phiên họp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh và đại biểu dự khai mạc phiên họp.