chính phủ1

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ ngày 15/4.

CP2
Phiên họp thảo luận về công tác bàn giao nhiệm vụ sau khi Chính phủ được kiện toàn nhân sự, quan điểm định hướng chỉ đạo và một số nội dung trọng tâm cần tập trung chỉ đạo thực hiện ngay trong thời gian tới.

Theo Chinhphu.vn