Ảnh minh họa

Cụm panô mừng Đảng, mừng xuân, chào mừng Đại hội XIII của Đảng.

hà nội 2

Theo hanoimoi.com.vn