km1

Khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 15.

KM2
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Hội nghị.

Theo Chinhphu.vn