Xác thực trên 50 triệu thông tin bảo hiểm với cơ sở dữ liệu quốc gia

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam gửi Bộ Thông tin và Truyền thông về kết quả triển khai chuyển đổi số của ngành trong quý III/2022, toàn ngành tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác này, góp phần vào công tác chuyển đổi số quốc gia và phục vụ người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) ngày càng tốt hơn.

Trong quý III/2022, việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa BHXH Việt Nam và các bộ, ngành tiếp tục được đẩy mạnh như: Phối hợp cùng Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp để thực hiện việc tiếp nhận, liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ em; kết nối với Tổng cục Thuế để rà soát, khai thác, phát triển người tham gia BHXH, BHYT; kết nối với Bộ Giáo dục và đào tạo hoàn thiện dữ liệu về học sinh, sinh viên; phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong giải quyết các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); kết nối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư nắm bắt tình hình đăng ký thành lập doanh nghiệp với việc tham gia BHXH, BHYT; chia sẻ dữ liệu thẻ BHYT cho các cơ sở khám chữa bệnh BHYT phục vụ công tác khám chữa bệnh…

Cán bộ ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn, hỗ trợ người dân về ứng dụng VssID. Ảnh: BHXHVN
Cán bộ ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn, hỗ trợ người dân về ứng dụng VssID. Ảnh: BHXHVN

Về việc triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06) đã và đang được BHXH Việt Nam đặc biệt quan tâm, triển khai thực hiện.

Tính đến 18/9/2022, hệ thống của BHXH Việt Nam đã xác thực 50.545.888 thông tin nhân khẩu có trong cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về bảo hiểm với CSDL quốc gia về dân cư. Đồng thời, BHXH Việt Nam cũng đã cung cấp, chia sẻ trên 60.317.337 lượt bản ghi thông tin BHXH, BHYT cho CSDLQG về dân cư. Cũng tính đến ngày 18/9/2022, toàn quốc đã có 11.190 cơ sở khám chữa bệnh (KCB) BHYT thực hiện tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng căn cước công dân (CCCD) gắn chíp phục vụ KCB BHYT (chiếm khoảng 88% tổng số cơ sở KCB BHYT trên toàn quốc) với 1.797.501 lượt tra cứu.

Trong quý III/2022, BHXH Việt Nam đã cung cấp thành công dịch vụ công (DVC) gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình có giảm trừ mức đóng trên Cổng DVC BHXH Việt Nam, tích hợp trên Cổng DVC quốc gia. Tính đến hết ngày 18/9/2022, đã có 154 lượt gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình có giảm trừ mức đóng được hệ thống của BHXH Việt Nam tiếp nhận và giải quyết.

Bên cạnh đó, các nhiệm vụ thuộc Đề án 06 như: Liên thông đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi; liên thông đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí; triển khai ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc dự trên thông tin sinh trắc được tích hợp trên CCCD gắn chíp và trên dữ liệu của CSDLQG về dân cư; tích hợp “Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp” trên Cổng DVC Quốc gia… tiếp tục được BHXH Việt Nam phối hợp cùng các bộ, ngành triển khai. Tính đến 18/9/2022, BHXH Việt Nam đã tiếp nhận từ Cổng DVC quốc gia để xác nhận và trả quá trình đóng BHTN cho 20.035 trường hợp phục vụ giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.

Tiếp tục nắm bắt kịp thời xu thế

Theo Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh - Trưởng ban Chỉ đạo chuyển đổi số ngành BHXH Việt Nam, qua đánh giá, soi chiếu vào các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, định hướng của Chính phủ, công tác chuyển đổi số của ngành đang đi đúng hướng. Điều này được thể hiện qua việc ngành BHXH Việt Nam liên tục được đánh giá là một trong những bộ, ngành dẫn đầu trong lĩnh vực chuyển đối số.

Phát động phong trào thi đua đạt mục tiêu về chuyển đổi số

Để đạt mục tiêu về chuyển đổi số của ngành trong năm 2022, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cũng đã phát động phong trào thi đua triển khai công tác này đến toàn thể tập thể, công chức, viên chức, người lao động trong ngành BHXH Việt Nam. Thời gian thi đua từ ngày 15/9/2022 đến hết ngày 31/12/2022. Trong đó, BHXH Việt Nam yêu cầu, cơ quan BHXH địa phương chủ động nắm bắt, đề xuất các giải pháp, sáng kiến tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai cập nhật, bổ sung số ĐDCN/CCCD; đăng ký cài đặt, phê duyệt và sử dụng ứng dụng VssID theo phản ánh từ người dân và địa phương...

Tại Báo cáo Chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI) của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021, vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông công bố, BHXH Việt Nam đã đứng thứ 3 trong Bảng xếp hạng và đứng đầu trong Khối cơ quan Trung ương thuộc Chính phủ. Trong xếp hạng Chuyển đổi số, BHXH Việt Nam có nhiều chỉ số chính đạt thứ hạng cao như: Nhân lực số xếp thứ 1; hoạt động chuyển đổi số xếp hạng thứ 2 và nhận thức số xếp hạng thứ 3.

Đạt thành tích này, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh cho rằng, BHXH Việt Nam đã nỗ lực nắm bắt những vấn đề mới, làm tốt, triển khai hiệu quả nhiều nhiệm vụ. Đặc biệt, BHXH Việt Nam luôn đi đầu trong tham gia, kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu CSDL giữa các bộ, ngành. Trong đó, nổi bật là việc triển khai các nhiệm vụ theo Đề án 06 của Chính phủ, các nhiệm vụ luôn được ngành thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hoàn thành trước thời hạn. Tuy nhiên, chuyển đổi số là một công tác mới, phức tạp, đòi hỏi ngành BHXH Việt Nam phải tiếp tục nắm bắt kịp thời xu thế, liên tục đổi mới, quyết liệt thực hiện trong toàn hệ thống mới có thể thành công. Vì vậy, các đơn vị nghiệp tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số; đặc biệt là triển khai các dự án cần đảm bảo hiệu quả, không dàn trải, bám sát tình hình, đòi hỏi thực tế của ngành.