CIENCO 4 tiền thân là Cục Công trình – Bộ Giao thông vận tải được thành lập năm 1962 tại Hà Nội. CIENCO 4 tập trung vào các hoạt động chính là xây lắp, thu phí (BOT), bán điện (từ nhà máy Thủy điện Đa Khai) và thương mại (mua bán vật tư ngành xây dựng). Trong đó, hoạt động xây lắp mang lại doanh thu và lợi nhuận chính cho Tổng Công ty với việc đóng góp 89%-92% tổng doanh thu và 49%-80% tổng lợi nhuận từ năm 2010 đến 2012.

Về kết quả kinh doanh của CIENCO 4 trong những năm gần đây, lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ ROE từ năm 2010 đến năm 2012 có sự tăng trưởng mạnh, nhất là trong năm 2012. Trong đó, năm 2011, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 17,4 tỷ đồng (tăng 8,75% so với năm 2010) và tỷ lệ ROE đạt 10,45% (tăng 2,85% so với năm 2010) (1) ; năm 2012, lợi nhuận sau thuế đạt 80,2 tỷ đồng (tăng 361% so với năm 2012) và tỷ lệ ROE đạt 34,32% (tăng gấp 3,3 lần so với năm 2011) (2).

Tại thời điểm 30/6/2013, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp được xác định là hơn 383 tỷ đồng. Theo phương án cổ phần hóa, vốn điều lệ sau chuyển đổi của CIENCO 4 là 600 tỷ đồng, tương đương với tổng số cổ phần phát hành lần đầu là 60 triệu cổ phần. Trong đó, CIENCO 4 sẽ thực hiện bán đấu giá công khai 16.125.200 cổ phần./.

M.A