Ngày 24/3, phiên đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của 14.215.300 cổ phần của Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 (Cienco 5) với giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phần đã được tổ chức tại Sở GDCK Hà Nội.

Theo đó, đã có 8 nhà đầu tư, trong đó có 1 nhà đầu tư tổ chức, đăng ký và tham gia phiên đấu giá với số lượng cổ phần đặt mua hợp lệ là 1.915.500 cổ phần, chiếm 13,47% số lượng cổ phần đưa ra đấu giá.

Tại phiên đấu giá, mức giá đặt mua cao nhất là 11.100 đồng/cổ phần, giá đấu thành công bình quân là 10.025 đồng/cổ phần. Tổng giá trị cổ phần bán được là hơn 19,2 tỷ đồng./.

Kết quả đấu giá chi tiết của CIENCO5:

Số cổ phần đưa ra đấu giá

14.215.300 cổ phần

Tổng số khối lượng đăng ký mua

1.915.500 cổ phần

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ

8 phiếu

Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ

1.915.500 cổ phần

Khối lượng đặt cao nhất

1.000.000 cổ phần

Khối lượng đặt thấp nhất

500 cổ phần

Giá đặt mua cao nhất

11.100 đồng/cổ phần

Giá đặt mua thấp nhất

10.000 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công cao nhất

11.100 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công thấp nhất

10.000 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công bình quân

10.025 đồng/cổ phần

Tổng số nhà đầu tư trúng giá

8 NĐT

Tổ chức

1 NĐT

Cá nhân

7 NĐT

Tổng số lượng cổ phần bán được

1.915.500 cổ phần

Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài

0 cổ phần

Tổng giá trị cổ phần bán được

19.202.500.000 đồng

N.A