Lũy kế 6 tháng đầu năm 2019, CLH đạt doanh thu 322,3 tỷ đồng, giảm 6,8% so với 6 tháng đầu năm 2018. Chi phí bán hàng 6 tháng là 7,5 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng ký 2018, trong khi chi phí tài chính giảm từ 5,9 tỷ đồng xuống còn 4,2 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm đạt 14,5 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái; EPS (lợi nhuận tính trên 1 cổ phiếu) của 6 tháng đầu năm đạt 1.456 đồng/cổ phiếu.

CLH có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, phần vốn nhà nước chiếm 51% do Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc nắm giữ. Sản phẩm xi măng La Hiên được bán rất chạy tại thị trường các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Cạn…

Cổ phiếu CLH hiện đang được giao dịch trên thị trường với giá 13.200 đồng/ cổ phiếu./.

Hồng Quyên