Số lượng cổ phiếu chào bán là 30 triệu cổ phiếu, tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá là 300 tỷ đồng.

Giá phát hành dự kiến là 11.700 đồng/cổ phiếu, theo đó tổng số tiền thu được từ đợt phát hành là 351 tỷ đồng.

Công ty dự kiến sẽ sử dụng để đầu tư “Dự án đầu tư xây dựng nghiên cứu sản xuất thủy sản công nghệ cao”.

Cụ thể, số tiền đầu tư tài sản cố định là 195,7 tỷ đồng và tiền bổ sung vốn lưu động là 155,3 tỷ đồng.

Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết và số vốn huy động không đủ như dự kiến, hội đồng quản trị sẽ huy động nguồn vốn khác để bù đắp. Đó là các nguồn vốn từ ngân hàng, các tổ chức tài chính, phát hành trái phiếu, huy động nguồn vốn nhàn rỗi từ khách hàng hoặc tìm kiếm nguồn tài trợ bổ sung khác.

Đợt phát hành này nếu thành công, vốn điều lệ của Camimex Group sẽ tăng gấp hơn 2 lần, từ mức hơn 300 tỷ hiện nay lên hơn 600 tỷ đồng.

Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu đang là khoảng 1,7 lần. Đợt phát hành này nếu thực hiện thành công sẽ có ý nghĩa làm giảm tỷ lệ nợ xuống thấp hơn mức hiện nay.

Tuy nhiên, các cổ đông hiện hữu là người nhà chủ tịch hội đồng quản trị đều không thực hiện quyền mua.

Cụ thể, bà Vũ Thị Bích Ngọc, vợ ông Bùi Sỹ Tuấn - Chủ tịch hội đồng quản trị, đăng ký chuyển nhượng toàn bộ 3,3 triệu quyền mua cổ phiếu.

Ông Bùi Đức Cường - thành viên hội đồng quản trị và là em trai ông Bùi Sỹ Tuấn cũng đăng ký chuyển nhượng toàn bộ hơn 2,22 triệu quyền mua cổ phiếu.

Ngoài ra, ông Bùi Đức Dũng, con trai ông Bùi Sỹ Tuấn cũng đăng ký chuyển nhượng hết 410 nghìn quyền mua./.

Chí Tín