Trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động tiền thuê nhà tại các khu vực công nghiệp, khu chế xuất, đến nay, đã có 60/63 tỉnh, thành phố có doanh nghiệp, người lao động nộp hồ sơ.

Có 4 địa phương chi trả hỗ trợ tiền thuê nhà cho 100% người lao động
Có 4 địa phương chi trả hỗ trợ tiền thuê nhà cho 100% người lao động. Ảnh: TL.

Trong đó, số hồ sơ UBND cấp huyện đã tiếp nhận được 72.909 doanh nghiệp với 3.420.590 lao động, kinh phí đề nghị hỗ trợ hơn 2.367,3 tỷ đồng (tương đương 36,5% số kinh phí dự kiến của địa phương).

Số hồ sơ đã được thẩm định, có quyết định phê duyệt danh sách và số tiền hỗ trợ 36.948 doanh nghiệp, 2.286.553 lao động với kinh phí gần 1.447,1 tỷ đồng (tương đương 61,1 % số kinh phí đề nghị).

Số hồ sơ đã được giải ngân 20.406 doanh nghiệp với 1.226.427 lao động, hơn 876 tỷ đồng (đạt 13,5% so với dự kiến)./.

Bộ Lao Động - Thương binh và Xã hội lưu ý, các địa phương cần quan tâm 2 mốc thời gian quan trọng khi thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao đông. Ngày 15/8 là hoàn thiện nhận hồ sơ và ngày 30/8 là phải hoàn thành giải ngân, các tỉnh nào đã hứa giải ngân xong trước ngày 20/8 thì phải triển khai sớm.