chứng khoán

Ảnh minh họa.

Ông Long hỏi, nay cổ phiếu này được niêm yết ở sàn nào (vì ông theo dõi trên hệ thống giao dịch Upcom nhưng không thấy có)? Quyền lợi của ông như thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Cổ phiếu KSS bị hủy niêm yết bắt buộc tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo Quyết định số 288/QĐ-SGDHCM ngày 13/7/2016.

Tuy nhiên, trước khi bị hủy niêm yết bắt buộc, cổ phiếu KSS trong diện bị tạm ngừng giao dịch do liên tục vi phạm công bố thông tin theo Quyết định số 215/QĐ-SGDHCM ngày 1/6/2016 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Ngày 20/6/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có Quyết định số 05/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với vi phạm công bố thông tin của KSS.

Sau khi bị hủy niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, ngày 16/8/2018, cổ phiếu KSS đã được đưa vào giao dịch trên hệ thống Upcom.

Tuy nhiên, kể từ thời điểm chuyển sang giao dịch tại Upcom đến nay, công ty vẫn chưa có biện pháp khắc phục được nguyên nhân vi phạm công bố thông tin nêu trên nên cổ phiếu KSS tiếp tục thuộc diện tạm ngừng giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom.

Trường hợp công ty khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu bị tạm ngừng giao dịch, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sẽ xem xét để cổ phiếu KSS được giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom.

Quyền của cổ đông CTCP Khoáng sản Na Rì Hamico thực hiện theo quy định tại Điều 114 Luật Doanh nghiệp 2014.

Theo Chinhphu.vn