Theo thông tin từ Sở GDCK Hà Nội (HNX), tháng 11/2020, trên HNX có 1 doanh nghiệp niêm yết mới và có 1 doanh nghiệp hủy niêm yết, đồng thời có 9 doanh nghiệp niêm yết bổ sung cổ phiếu với số lượng niêm yết bổ sung đạt 1 tỷ cổ phiếu. Tổng số doanh nghiệp niêm yết cổ phiếu trên HNX tại ngày giao dịch cuối cùng của tháng là 353 doanh nghiệp, với tổng giá trị niêm yết đạt hơn 123 nghìn tỷ đồng.

Diễn biến chỉ số HNX-Index tháng 11/2020 theo chiều hướng tăng và điểm chỉ số cao nhất tháng đạt 148,4 điểm tại ngày 26/11. Tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng của tháng 11, HNX-Index đạt 147,7 điểm, tăng 9,1% so với thời điểm cuối tháng trước. Giá trị vốn hóa thị trường đạt hơn 259,7 nghìn tỷ đồng, tăng 7,6% so với thời điểm cuối tháng 10.

HNX-Index
Diễn biến chỉ số HNX-Index trong tháng 11/2020.

Tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu niêm yết đạt 1,28 tỷ cổ phiếu, giá trị giao dịch đạt hơn 19,7 nghìn tỷ đồng. Tính bình quân, giá trị giao dịch trên thị trường cổ phiếu niêm yết đạt hơn 939,7 tỷ đồng/phiên, tăng 9,5% so với tháng trước, tương ứng khối lượng giao dịch đạt hơn 61,1 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 0,4% so với tháng trước.

Trong tháng 11/2020, tổng giá trị giao dịch của nhóm cổ phiếu HNX30 đạt hơn 18,7 nghìn tỷ đồng (tăng 26,3% so với tháng trước), tương ứng với khối lượng giao dịch đạt hơn 1.225 triệu cổ phiếu (tăng 37% so với tháng trước), chiếm tỷ trọng 95,17% giá trị giao dịch và 95,5% khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Chỉ số giá cổ phiếu các ngành hầu hết đều tăng điểm, chỉ số ngành tài chính tăng 19,61 điểm (7,6%) đạt 277,75 điểm; ngành xây dựng tăng 6,99 điểm (4,62%) đạt 158,2 điểm, chỉ số ngành công nghiệp tăng 6,65 điểm (3,45%) so với tháng trước đạt 199,18 điểm. Chỉ số LargeCap tăng 20,23 điểm (9,6%) so với tháng trước đạt mức 231,01 điểm tại thời điểm cuối tháng 11/2020 và chỉ số Mid/SmallCap tăng 11,37 điểm (6,43%) đạt 188,31 điểm.

Tháng 11/2020, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài đạt 536,1 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 6.686 tỷ đồng. Trong đó, giá trị giao dịch mua vào đạt hơn 3.097 tỷ đồng, giá trị bán ra đạt hơn 5.486 tỷ đồng. Tính chung trong tháng 11, trên thị trường cổ phiếu niêm yết HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng hơn 2.389 tỷ đồng./.

Duy Thái