Quyết định xử phạt nêu rõ, COD bị phạt 85 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch. Công ty đã công bố thông tin sai lệch về số liệu lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2019 trên báo cáo tài chính (BCTC) quý IV/2019 riêng và hợp nhất so với số liệu LNST năm 2019 trên BCTC năm 2019 riêng và hợp nhất đã được kiểm toán.

Bên cạnh mức xử phạt, Công ty buộc phải cải chính thông tin sai lệch về số liệu LNST năm 2019 trên BCTC quý IV/2019 riêng và hợp nhất so với số liệu LNST năm 2019 trên BCTC năm 2019 riêng và hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và phát triển đô thị, theo quy định tại Khoản 6 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi theo quy định tại Khoản 41 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

Công ty cũng bị phạt 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và phát triển đô thị đã công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, Giải trình về biến động lợi nhuận sau thuế trên BCTC năm 2019, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2019/CDO/NQ-HĐQT ngày 07/8/2019 về việc góp thêm vốn vào Công ty cổ phần Cung Xuân, giải trình BCTC kiểm toán soát xét 6 tháng năm 2019.

Tình tiết tăng nặng đối với Công ty là vi phạm hành chính nhiều lần, căn cứ theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính./.

Hồng Quyên