Bộ Y tế cho biết, tính đến hết ngày 28/11, tổng số mũi tiêm vắc-xin Covid-19 ở nước ta là 264.208.983. Số mũi tiêm thực hiện trong ngày 28/11 là 54.642 tại 21 tỉnh, trong đó 42.850 mũi tiêm cho người từ 12 tuổi trở lên và 11.792 mũi tiêm cho trẻ 5 - dưới 12 tuổi.

Còn 5 tỉnh, thành phố tiêm vắc-xin Covid-19 mũi 3 cho nhóm 12 - 17 tuổi đạt dưới 46%
Còn 5 tỉnh, thành phố tiêm mũi 3 cho nhóm 12-17 tuổi đạt dưới 46%. Ảnh: Văn Nam.

Đối với nhóm từ 18 tuổi trở lên, tiêm mũi 3 đạt tổng số có 51.555.509 mũi tiêm (79,6%), trong ngày 28/11 có 19 tỉnh triển khai với 7.591 người được tiêm. 5 tỉnh, thành phố có tỷ lệ tiêm thấp: Quảng Nam (62,5%); Bình Định (60,2%); Phú Yên (62%); Đồng Nai (53,7%); Đồng Tháp (60%). Tiêm mũi 4 đạt tổng số có 17.024.743 mũi tiêm (86,7%) tăng 0,2% so với ngày trước đó, trong ngày có 21 tỉnh triển khai với 21.479 người được tiêm.

Đối với nhóm từ 12 - 17 tuổi: Tiêm mũi 3 đạt 5.683.361 trẻ (66,8%) tăng 0,1% so với ngày trước đó so với ngày trước đó. 5 tỉnh, thành có tỷ lệ tiêm thấp: Đà Nẵng (39,1%); Phú Yên (45,3%); Bình Thuận (42,7%); TP. Hồ Chí Minh (36,3%); Đồng Nai (42,4%).

Nhóm từ 5 - dưới 12 tuổi: Đến nay sau hơn 7 tháng triển khai tiêm cho trẻ trên cả nước, tổng số mũi tiêm của nhóm đối tượng này đạt 17.623.090, trong đó mũi 1: 10.105.638 trẻ (đạt tỷ lệ 91,5%) tăng 0,1% so với ngày trước đó. 5 tỉnh, thành có tỷ lệ tiêm thấp: Hà Nội (76,7%); Quảng Trị (78,4%); Thừa Thiên Huế (82,9%); Đà Nẵng (67,8%); TP. Hồ Chí Minh (64,1%).

Mũi 2: 7.517.452 trẻ (đạt 68%) tăng 0,1% so với ngày trước đó, 5 tỉnh, thành có tỷ lệ tiêm thấp: Quảng Bình (49,9%); Đà Nẵng (32,8%); Quảng Nam (38,5%); TP. Hồ Chí Minh (37,7%); Đồng Nai (47,6%).

Bộ Y tế cho biết, thời gian gần đây số mũi tiêm vắc-xin trung bình một ngày là: 55.423 mũi, giảm so với các tháng trước đó, tháng 10/2022 khoảng 60.000 mũi/ngày; tháng 9/2022 khoảng 100.000 mũi/ngày; tháng 8/2022 khoảng 350.000/ngày; tháng 7/2022 khoảng 430.000/ngày.

Các chuyên gia y tế khẳng định, tỷ lệ tiêm vắc-xin Covid-19 cao sẽ tạo miễn dịch cộng đồng và tiêm vắc-xin là biện pháp hữu hiệu trong phòng chống dịch, giảm tỷ lệ tăng nặng và tử vong.