bán cổ phần DNNN

Ông Hoàng Văn Thu phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: DT

Số lượng DN phải cổ phần hóa còn rất lớn

Ông Hoàng Văn Thu cho biết, theo kế hoạch sắp xếp đã được duyệt thì trong giai đoạn 2014 - 2015 cả nước sẽ thực hiện cổ phần hóa 432 doanh nghiệp (DN). Năm 2014 cả nước đã thực hiện sắp xếp được 167 DN, tăng gấp 1,65 lần năm 2013; trong đó, cổ phần hóa 143 DN, tăng gấp gần 2 lần năm 2013.

Tính đến ngày 24/3/2015, cả nước đã thoái vốn được 4.937 tỷ đồng, thu về 6.987 tỷ đồng (bao gồm cả SCIC), bằng 1,4 lần giá trị sổ sách. Trong đó, lĩnh vực bất động sản là 2.690 tỷ đồng, thu về 3.177 tỷ đồng (chiếm 45% tổng giá trị thu về từ thoái vốn); lĩnh vực bảo hiểm, tài chính là 613 tỷ đồng, thu về 622 tỷ đồng; bán vốn nhà nước không cần nắm giữ tại các DN khác là 1.634 tỷ đồng, thu về 3.187 tỷ đồng.

Như vậy, kế hoạch năm 2015, cả nước còn phải cổ phần hóa 289 DN (chưa kể số DN sẽ bổ sung theo tiêu chí, danh mục phân loại DN mới theo Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg ngày 18/6/2014). Tính đến hế quý 1/2015, 29 DN (3 Tổng công ty nhà nước và 26 DN) được phê duyệt phương án cổ phần hóa, 260 DN còn lại đều đã thành lập Ban chỉ đạo, trong đó, 207 DN đang tiến hành xác định giá trị DN, 81 DN đã có quyết định công bố giá trị DN.

Cũng theo số liệu từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trong 3 tháng đầu năm, có 27 DNNN thực hiện đấu giá cổ phần lần đầu và thoái vốn thông qua 2 Sở giao dịch chứng khoán (bằng 28% số lượng cả năm 2014 là 97 DN). Tổng số lượng cổ phần chào bán trên 137,6 triệu cổ phần (bằng 10,4% cả năm 2014), trong đó, tổng số lượng cổ phần đã bán được là trên 60,5 triệu cổ phần (chiếm hơn 43% tổng số lượng cổ phần chào bán), thu được gần 1.251 tỷ đồng (bằng 11% cả năm 2014).

Như vậy, trong 9 tháng cuối năm 2015 còn phải thực hiện cổ phần hóa 260 DN, chiếm 90% tổng số DN phải thực hiện cổ phần hóa theo kế hoạch năm 2015.

Vừa thực hiện nghiêm, vừa phải linh hoạt, chủ động

Khối lượng DN phải cổ phần hóa trong năm nay còn rất lớn, do vậy, ông Hoàng Văn Thu nhấn mạnh: "Để hoàn thành kế hoạch cổ phần hóa số lượng DN còn lại, các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty cần phải nỗ lực thực hiện nghiêm chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, đồng thời áp dụng linh hoạt, chủ động các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn đã được ban hành”.

Các đơn vị cần tích cực chỉ đạo, khẩn trương thực hiện lộ trình cổ phần hóa, thoái vốn theo kế hoạch. Trường hợp các đơn vị không triển khai kịp thời thì kiên quyết xử lý nghiêm, gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả công tác của đơn vị.

Hoàng Văn Thu

Ông Hoàng Văn Thu

Theo đó, trong 9 tháng còn lại của năm 2015, các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách về sắp xếp, đổi mới DN, rà soát bổ sung, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành cho phù hợp với Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại DN; Luật DN (sửa đổi) và Luật Đầu tư (sửa đổi) và kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn theo thẩm quyền để tạo điều kiện cho các DN sớm triển khai thực hiện.

Cụ thể hơn, các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty cần tích cực chỉ đạo, khẩn trương thực hiện lộ trình cổ phần hóa, thoái vốn theo kế hoạch. Trường hợp các đơn vị không triển khai kịp thời thì kiên quyết xử lý nghiêm, gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả công tác của đơn vị.

Cùng với đó, các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty chỉ đạo các DN cổ phần hóa thực hiện đăng ký giao dịch và niêm yết theo quy định tại Điều 14 Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg. Đối với DN chính thức chuyển thành công ty cổ phần sau ngày 1/11/2014, hoàn tất thủ tục đăng ký giao dịch trong thời hạn 90 ngày và niêm yết trong thời hạn 1 năm nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện. Còn đối với DN đã chính thức chuyển thành công ty cổ phần trước ngày 1/11/2014, hoàn tất thủ tục đăng ký giao dịch và niêm yết trước ngày 1/11/2015.

Song với đó, trong thời gian tới sẽ báo cáo Thủ tướng xem xét, giao Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển DN, các bộ, ngành, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thực hiện công khai thông tin về danh mục, kế hoạch, phương án cổ phần hóa và thoái vốn của đơn vị trực thuộc để các nhà đầu tư quan tâm có đủ thời gian nghiên cứu, tìm hiểu và chuẩn bị nguồn vốn cần thiết.

Ông Thu cho biết thêm, các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước cần tiếp tục rà soát, bổ sung danh sách các DN thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa theo tiêu chí, danh mục phân loại DNNN ban hành theo Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt, đặc biệt là các DN chưa thực hiện bán cổ phần đạt kế hoạch theo phương án phê duyệt.

Ngoài ra, “các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước cần thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tình hình tái cơ cấu DN theo quy định, báo cáo cấp có thẩm quyền kịp thời chỉ đạo, điều hành để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu DN”, ông Thu cho biết thêm./.

Duy Thái