Theo đó, 7 sự kiện về văn hóa được công bố gồm: Triển khai thực hiện kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021; Quốc hội Thông qua Luật Điện ảnh năm 2022; Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) năm 2022; Nghệ thuật làm Gốm của người Chăm được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp; Di sản tư liệu “Bia ma nhai Ngũ Hành Sơn” và “Hệ thống văn bản làng Trường Lưu, Hà Tĩnh (1689-1943)” được UNESCO ghi vào Danh mục di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương; Đàm phán thành công việc hồi hương kim ấn “Hoàng đế chi bảo” và Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VI.

Công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2022
Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ phát động chủ đề công tác năm 2022 của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch: “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ". Ảnh: Trần Huấn

Hai sự kiện thể thao tiêu biểu được công bố là: Tổ chức và thi đấu thành công tại SEA Games 31 và Lần đầu tiên Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tham dự World Cup 2023.

Việt Nam mở cửa hoàn toàn du lịch từ ngày 15/3/2022, du lịch nội địa phục hồi mạnh mẽ, đạt trên 100 triệu lượt khách năm 2022 được bình chọn là sự kiện tiêu biểu năm 2022 ở lĩnh vực du lịch.

Trong số 10 sự kiện tiêu biểu năm 2022, đáng chú ý là sự kiện Triển khai thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu, quản lý, sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, các bộ, ngành, địa phương và đoàn thể đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư, từng bước đưa văn hóa thấm sâu trong các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội./.