co

Ảnh: TL.

Cụ thể:

danh

Trong bối cảnh hiện nay, Bộ Y tế cho biết luôn khuyến khích và tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp, tập đoàn, các địa phương tham gia nhập khẩu vắc-xin phòng Covid-19 vào Việt Nam. Tuy nhiên, việc đảm bảo chất lượng vắc-xin an toàn luôn được Bộ Y tế quan tâm hàng đầu./.

Văn Nam