Tham dự hội nghị còn có các đồng chí đại diện Đảng ủy Bộ Tài chính và các ban tham mưu của Đảng ủy Bộ Tài chính; đồng chí Nguyễn Thanh Đạm – Chủ tịch Công ty Vietlott; các đồng chí trong Chi ủy và toàn thể đảng viên Chi bộ Vietlott.

Thay mặt Đảng ủy Bộ Tài chính, đồng chí Lê Anh Tuấn - Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Bộ Tài chính, công bố Quyết định số 628-QĐ/ĐU về việc chuẩn y chức danh Bí thư Chi bộ Vietlott nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho đồng chí Nguyễn Thanh Đạm; Quyết định số 629-QĐ/ĐU về việc chỉ định tham gia Ban Chấp hành và giữ chức Phó Bí thư Chi bộ Vietlott nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho đồng chí Phạm Ngọc Tú - Phó Tổng giám đốc Vietlott.

Công bố Quyết định kiện toàn cấp ủy Chi bộ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam

Đồng chí Phạm Đức Thắng (bên phải) trao quyết định chuẩn y chức danh Bí thư Chi bộ Vietlott nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho đồng chí Nguyễn Thanh Đạm. Ảnh: Đức Minh

Công bố Quyết định kiện toàn cấp ủy Chi bộ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam

Đồng chí Phạm Đức Thắng trao quyết định chỉ định tham gia Ban Chấp hành và giữ chức Phó Bí thư Chi bộ Vietlott nhiệm kỳ 2020-2025 cho đồng chí Phạm Ngọc Tú.

Thay mặt Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính, đồng chí Phạm Đức Thắng chúc mừng Chi bộ Vietlott, các đồng chí được chỉ định Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Vietlott.

Đồng chí cho biết, việc kiện toàn cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Vietlott nhằm nâng cao yêu cầu nhất thể hóa chức danh người đứng đầu chuyên môn và Bí thư Chi bộ để nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của công ty.

Đồng chí Phạm Đức Thắng đề nghị đồng chí Bí thư, Ban Chấp hành Chi bộ Vietlott trong thời gian tới tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; tiếp tục cố gắng, khắc phục khó khăn trước yêu cầu, thách thức của xã hội hiện nay để vững bước, cùng tập thể công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra; đồng thời, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, tư tưởng, phẩm chất, đạo đức cách mạng của người đảng viên, gương mẫu, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định, nguyên tắc của Đảng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Thanh Đạm – Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công ty Vietlott, tiếp thu ý kiến phát biểu chí đạo của đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính, đồng thời bày tỏ quyết tâm cùng tập thể Ban Chấp hành Chi bộ Vietlott và lãnh đạo công ty đoàn kết, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ Tài chính giao và công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới.

Công bố Quyết định kiện toàn cấp ủy Chi bộ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam
Chi ủy Chi bộ Công ty Xổ số điện toán Việt Nam và đại diện Đảng ủy Bộ Tài chính tại hội nghị. Ảnh: Đức Minh