Theo báo cáo tại đại hội, tổng số công chức, viên chức và người lao động của đơn vị là 135 người, được đào tạo bài bản, rèn luyện qua thực tiễn công tác, tận tuỵ với công việc, luôn tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của đất nước.

Công đoàn Cục Kế hoạch - Tài chính tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2023 -2028

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội. Ảnh: Đức Minh

Các hoạt động của Công đoàn Cục Kế hoạch - Tài chính như hoạt động văn nghệ, thể thao, hoạt động chăm lo đời sống, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn đều hướng đến mục tiêu làm tăng thêm sự đoàn kết, gắn bó với tập thể cơ quan, đơn vị và yên tâm với công việc được giao của các đoàn viên công đoàn.

Việc thực hiện các chế độ, chính sách, chăm lo đời sống và bảo vệ quyền và lợi ích của công chức, người lao động đã được công đoàn cục quan tâm, nhiều hoạt động đã có kết quả thiết thực góp phần động viên công chức, người lao động tăng cường tinh thần đoàn kết, hăng hái thi đua làm việc, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Vai trò của công đoàn ngày càng được khẳng định và nhận được sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm, hiệu quả của toàn thể đoàn viên công đoàn.

Đại hội cũng đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ của Công đoàn Cục Kế hoạch - Tài chính nhiệm kỳ 2023 - 2028, với mục tiêu: Xây dựng đội ngũ công chức, người lao động giàu lòng yêu nước, có bản lĩnh chính trị, ý thức ban chấp hành pháp luật, có tri thức, sức khỏe, kỹ năng xã hội, năng lực chuyên môn, sống có văn hóa, nghĩa tình, hình thành môi trường làm việc dân chủ, công khai, minh bạch, phát huy tiềm năng và trí tuệ của công chức, người lao động.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, Đại hội Công đoàn Cục Kế hoạch - Tài chính kêu gọi công chức, người lao động phát huy truyền thống tốt đẹp của đơn vị, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn đơn vị nhiệm kỳ 2023 - 2028, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xây dựng nền tài chính Việt Nam vững mạnh, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội, công bằng dân chủ, văn minh”.

Công đoàn Cục Kế hoạch - Tài chính tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2023 -2028
Ban Chấp hành Công đoàn Cục Kế hoạch - Tài chính nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt tại Đại hội. Ảnh: Đức Minh

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành công đoàn Cục Kế hoạch - Tài chính, nhiệm kỳ 2023 -2028 gồm 7 đồng chí; đồng thời bầu 4 đại biểu (3 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết) dự đại hội công đoàn Bộ Tài chính lần thứ 26, nhiệm kỳ 2023 - 2028./.