ngành Tài chính, covid-19

Lễ phát động quyên góp ủng hộ Quỹ Vắc-xin và công tác phòng, chống dịch Covid -19 tại Bộ Tài chính (ngày 1/6/2021). Ảnh: Đức Minh

Trước khó khăn của cấp ủy, chính quyền và người dân TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Công đoàn Bộ Tài chính phối hợp Cục Kế hoạch Tài chính trích 1,8 tỷ đồng từ nguồn kinh phí đóng góp, ủng hộ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành Tài chính hỗ trợ cho người dân nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại hai địa phương này.

Trong đó, 1 tỷ đồng tiền ủng hộ sẽ chuyển tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh; 800 triệu đồng tiền ủng hộ sẽ chuyển tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương.

Được biết trước đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính, ngày 1/6/2021, Công đoàn Bộ Tài chính đã phối hợp với Cục Kế hoạch Tài chính, Văn phòng Bộ Tài chính tổ chức Lễ phát động quyên góp ủng hộ Quỹ Vắc-xin và công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ngay sau buổi lễ, các đơn vị đã hưởng ứng tích cực và kịp thời kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị và cả hệ thống theo ngành dọc, mỗi người đóng góp ít nhất 1 ngày lương để ủng hộ Quỹ Vắc-xin và công tác phòng chống, dịch Covid-19.

Qua thống kê đến nay, cán bộ, công chức, viên chức lao động trong toàn ngành Tài chính đóng góp và các đơn vị đã nộp vào Quỹ Vắc-xin phòng, chống Covid-19 và công tác phòng, chống dịch Covid-19 thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh là 20,972 tỷ đồng./.

Đức Minh