BR_VT

Cán bộ Hải quan Bà Rịa- Vũng Tàu hướng dẫn DN hoàn thiện thủ tục nhập khẩu. Ảnh: Hải Anh

Cụ thể, để tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 1028/QĐ-TCHQ công nhận hoạt động của bãi ngoại quan của Công ty TNHH kho vận cảng Bàn Thạch, có địa chỉ tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có hiệu lực từ đầu tháng 4/2021.

Tổng diện tích kho ngoại quan của doanh nghiệp là hơn 1.050 m2 trong đó diện tích bãi ngoại quan là 1.000 m2, diện tích văn phòng hải quan là 50 m2, chịu sự giám sát quản lý của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ, Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu.

Việc công nhận bãi ngoại quan cho doanh nghiệp được Tổng cục Hải quan ban hành căn cứ Luật Hải quan, Nghị định 68/2016/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan./.

Ngọc Linh